Mottagare av Näringslivsmedaljen 2017. Foto: Jonas Ekströmer.

Nyheter

Om Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapet grundades 1766. De medaljer som Sällskapet idag delar ut som belöningar för bland annat betydande gärning och för uppskattad arbetsinsats har en lång tradition.

Sök fondmedel

Sök medel ur Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
Till e-ansökan >>
Läs mer om Understödsfonden >>

Kalendarium 2017

Möten i Förvaltningsutskottet äger rum den 14 februari och den 14 juni. Ansökningar inkomna tre veckor före kommande möte, bereds och behandlas.

Medaljer/hedersbevis

Medaljer och övriga hederbevis för uppskattad arbetsinsats kan ansökan av företag, myndighet eller enskilda personer.
Medaljer
Övriga hedersbevis

Sällskapets 250-åriga historia

Kontakt

E-post: info@kungligapatriotiskasallskapet.se
Telefon: 08 – 611 12 62 (säkrast 10–12)

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm