Kontakt

Tel 08 – 611 12 62 (säkrast mellan 10.00 – 12.00).

Kungl. Patriotiska Sällskapet
Eriksbergsgatan 12 A
114 30 Stockholm

E-postadresser

info (@) kungligapatriotiskasallskapet.se
understodsfonden (@) kungligapatriotiskasallskapet.se

Personal

Marianne Reuterskiöld, Sällskapets sekreterare
Anette Jonsson, Sällskapets bitr. sekreterare

Förvaltningsutskottet

 • Ordförande Erik Norberg, Fil. dr., Kabinettskammarherre, f.v. Riksarkivarie
 • Vice ordförande Christina von Arbin, f.d. Överintendent
 • Sekreterare Marianne Reuterskiöld, Direktör
 • Kamrerare Hans Ahlin, Direktör
 • Susann Silfverstolpe, Intendent
 • Johan Dalman, Teol. dr., Biskop
 • Hans Eric Brodin, Direktör
 • Eva Swartz Grimaldi, Direktör
 • Anna Josephson, Professor
 • Gunnel Engwall, Professor
 • Hans von Stockenström, Direktör