Stiftelsen Fredrik Björns donationsfond

Donatorn medicinaren Karl Fredrik Björn (1855-1915).

Donatorn medicinaren Karl Fredrik Björn (1855-1915).

1915 avled den förmögne stockholmaren, medicinaren och markägaren Karl Fredrik Björn. I sitt testamente donerade han en stor summa pengar till Kungl. Patriotiska Sällskapet. Detta blev grunden till Fredrik Björns Donationsfond, vars avkastning skulle delas ut till ålderstigna trotjänarinnor, som under minst 20 år haft tjänst i Stockholm, varav minst fem år i samma familj.

Med åren minskade antalet mottagare som passade in på beskrivningen i Björns testamente. Därför kom stadgarna att ändras 1986. Sedan dess går stödet även till diakoner samt behövande kvinnor som under minst 15 år vårdat människor främst på sociala och medicinska institutioner i Stockholm.

För att ha möjlighet att kunna komma i fråga gäller att du som söker skall ha fyllt 50 år. Du har varit anställd antingen som diakon, i familj som hembiträde eller inom vård och omsorgsverksamhet i Stockholms län. Anställningen måste ha innefattat direkta vård- och omsorgsuppgifter – företrädesvis inom sjukvård.

Bidragsbehov anses inte föreligga om fastställd förvärvsinkomst överskrider 177 200 kr* eller om sökande har pengar eller värdepapper överstigande 100 000 kr. För ytterligare person, barn eller vuxen, som ingår i hushållsgemskapen får ytterligare 44 300 kr i inkomst tilläggas. *Fyra prisbasbelopp: 4 x 44 300 kr=177 200 kr enligt Stiftelselagens definition av behövande.

Ansökan stöds med tjänstgöringsintyg eller -betyg samt årets besked om slutlig skatt.

År 2016 utdelades 7 370 000 kr från Fredrik Björns Donationsfond.

Ansökan
Årets ansökningsperiod avslutas 30 oktober 2017. Skicka endast in fullständiga ansökningar.

Ansökningsblankett till Fredrik Björns Donationsfond >>

Ansökan skickas under adress
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Fredrik Björns Donationsfond
Eriksbergsgatan 12A
114 30 Stockholm